NHÀ Ở XÃ HỘI LÀ GÌ? NGUYÊN TẮC TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT ĐỂ MUA, THUÊ

5/5 - (1 bình chọn)

Trong đời sống hiện nay nhu cầu về nhà ở đang được sự quan tâm đông đảo của tầng lớp lao động. Để mua được nhà trên thành phố không phải ai cũng có đủ điều kiện kinh tế để có thể mua.

Để đáp ứng được tình hình thực tế, nhu cầu của người dân, đăc biệt đối với người có thu nhập thấp thì Chính Phủ đã có những giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân có thể mua nhà, cụ thể là NHÀ Ở XÃ HỘI dễ dàng hơn mà không quá lo về khả năng chi trả.

Cụ thể là trong Luật Nhà Ở năm 2014 đã quy định. Vậy hiểu thể nào là Nhà ở Xã Hội?

Nhà ở Xã Hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật này.

Vậy các tiêu chỉ để xét duyệt để đủ điều kiện mua, thuê Nhà Ở Xã Hội là như thế nào?

Vấn đề này đã được quy định rõ trong Điều 23 của Nghị Định 100/2015/NĐ-CP về phát triển quản lý nhà ở xã hội:

Điều 23. Nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

1. Nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư xây dựng theo dự án:

a) Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng;

b) Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm theo tiêu chí quy định tại Khoản 2 Điều này.

Sau khi xét duyệt, lựa chọn đủ hồ sơ hợp lệ tương ứng với tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xác định cụ thể từng căn hộ trước khi ký hợp đồng thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng. Trường hợp có nhiều hồ sơ hợp lệ bằng điểm nhau vượt quá tổng số căn hộ được đầu tư thì chủ đầu tư tổ chức lựa chọn theo hình thức bốc thăm công khai;

c) Trường hợp người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không đạt được nhu cầu, nguyện vọng của mình tại dự án đã đăng ký thì được trả hồ sơ để đăng ký tại các dự án khác, nếu không muốn lựa chọn căn hộ khác còn lại trong dự án đó.

2. Thang điểm được xác định trên cơ sở các tiêu chí cụ thể sau:

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM SỐ ĐIỂM
Tiêu chí khó khăn về nhà ở:
– Chưa có nhà ở.
– Có nhà ở nhưng hư hỏng, dột, nát hoặc diện tích bình quân dưới 10 m2/người.
40
30
Tiêu chí về đối tượng:
– Đối tượng 1(quy định tại các Khoản 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở).
– Đối tượng 2 (quy định tại các Khoản 4 và 9 Điều 49 của Luật Nhà ở
– Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 8 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở).
30
20
40
Tiêu chí ưu tiên khác:
-Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2.
-Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 người thuộc đối tượng 2.
-Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2
Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất.
10
7
4
Tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định:
(theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, nếu có)
10

3. Căn cứ theo nguyên tắc, tiêu chí chấm điểm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn phù hợp với đặc thù của địa phương nhưng không được vượt quá tiêu chí tại Điểm 4 Khoản 2 Điều này, để hướng dẫn các chủ đầu tư dự án và các hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội đúng đối tượng theo quy định.

4. Chủ đầu tư dự án và hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội căn cứ theo nguyên tắc, tiêu chí chấm điểm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này và quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành (nếu có) để thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do mình đầu tư xây dựng.

5. Đối với đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 49 của Luật Nhà ở thì có thể đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án do các thành phần kinh tế đầu tư hoặc dự án do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai thực hiện nhưng phải bảo đảm nguyên tắc mỗi đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở chỉ được hỗ trợ giải quyết một lần.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định cụ thể tiêu chí xét duyệt đối tượng, điều kiện đối với các trường hợp được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án xây dựng nhà ở xã hội do mình triển khai thực hiện phù hợp với đặc thù của lực lượng vũ trang gửi Bộ Xây dựng để có ý kiến thống nhất bằng văn bản trước khi ban hành, trong thời hạn 15 ngày làm việc Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời về nội dung xin ý kiến.

Đối với các trường hợp đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư thì nguyên tắc và tiêu chí xét duyệt đối tượng thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Kết luận:

Nội dung trên đã trình bày chi tiết đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội, bạn đọc có thể dựa vào các tiêu chí đó để nắm rõ hơn trong việc tìm hiểu thông tin trước khi mua, thuê nhà ở xã hội.

Hãy truy cập vào website chúng tôi để tham khảo thêm nhiều thông tin hữu ích khác, hoặc để lại câu hỏi vào phần bình luận chúng tôi sẽ phản hồi và giải đáp miễn phí. Hay add zalo số điện thoại phần Liên Hệ để đặt câu hỏi cũng như có phản hồi trực tiếp.

Xem thêm các bài viết khác