Cách ghi hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo bảng kê

Rate this post

Trong thực tế, các doanh nghiệp rất cần ghi hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo bảng kê nhưng cách ghi như nào cho hợp lý để không phải điều chỉnh hóa đơn lại thì không phải doanh nghiệp nào, kế toán nào cũng có thể nắm bắt rõ. Để trang bị thêm kỹ năng nghiệp vụ cho các kế toán trong bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách ghi hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo bảng kê.

Hóa đơn giá trị gia tăng là 1 loại hóa đơn được sử dụng cho các công ty, doanh nghiệp dùng vào đích buôn bán sản phẩm, hàng hóa  hoặc cung cấp dịch vụ. Hóa đơn này do Bộ Tài Chính ban hành và cho phép các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức đạt yêu cầu được sử dụng theo quy định của nhà nước. Hóa đơn GTGT có rất nhiều mẫu doanh nghiệp có thể tùy chọn mẫu thích hợp. Trên hóa đơn giá trị gia tăng sẽ thể hiện đơn vị bán hàng hóa hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ.

hóa đơn giá trị gia tăng

Đối với các loại hóa đơn GTGT có kèm theo bảng kê thì tổ chức, cá nhân kinh doanh cần lưu ý:

– Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày…, tháng…. năm…”.

– Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

– Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn.

Lưu ý là: Đối với hóa đơn điện tử thì không thể áp dụng phương pháp ghi hóa đơn GTGT kèm theo bảng kê.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì các bạn có thể tham khảo Công văn 83917/CV-TTHT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Tổng Cục thuế trả lời Công ty TNHH Expeditors Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. Cụ thể là, khi bán hàng hóa công ty xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng thì Công ty phải lập đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết. Công ty không được lập hóa điện tử không có danh mục hàng hóa mà lại sẽ đi kèm theo bảng kê hàng hóa bản giấy cho khách hàng.

Nếu trong trường hợp Công ty chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì công ty thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, cụ thể:

Công ty được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

Bên cạnh đó, hiện tại, các doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử thay cho hóa đơn giá trị gia tăng giấy để đảm bảo hiệu quả công việc, tránh sai sót và gửi đến cho quý khách hàng, đối tác hóa đơn một cách nhanh chóng, thuận lợi, tránh thất lạc, mất mát hóa đơn. 

Các lưu ý đối với doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội

6 chức năng chính của Hệ thống thuế điện tử eTax

Như vậy, trong bài viết này đã đã hướng dẫn chi tiết cách ghi hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo bảng kê một cách chi tiết và dẫn chứng đầy đủ. Hy vọng bài viết này đã cung cấp thêm những kỹ năng, kiến thức cho các kế toán trong việc thực hiện triển khai công việc trong các doanh nghiệp hiện nay.